En viktig bok

En viktig bok om stadsodling har just kommit ut:  ”Staden som åkermark – stadsodling i Malmö och New York”. Det är Malmöbaserade Johanna och Christian Jimenez som under två år har inventerat de senaste och mest spännande projekten inom stadsodling, en rörelse som tycks explodera över hela västvärlden just nu. Plötsligt vill alla odla!

I inledningen berättar jag historien om hur Slottsträdgården kom till, den är ju faktiskt Malmös äldsta stadsodlingsprojekt med sina snart femton år på nacken Aldrig hade jag föreställt mig att den visionen skulle bli den pusselbit som förenade de olika delarna i en planerad bok om stadsodling i Malmö och New York.

Att sammanföra ”urban farming” från två så olika städer är ett snilledrag. Eftersom USA har kommit så mycket längre fungerar exemplen därifrån som lysfyrar och som goda exempel. Boken tar oss till klassikern, Liz Christys Community Garden, en av de första stadodlingarna som 70-talets gröna aktivister skapade på en ödetomt i New York för snart fyrtio år sen. Men den pekar allra mest framåt och berättar konkret och inspirerande om olika framgångsrika sätt att odla i staden. Som vanligt visar amerikanarna sin styrka som entreprenörer men även från svenskt håll vittnar projekt om uppfinningsrikedom och nytänk.

Slottsträdgården hade alla odds emot sig. Marken var fornminnesklassad med byggförbud och där fanns redan ett vinnande arkitektförslag som skulle förverkligas. Att förvandla holmen mellan en 1500-talsborg och den ståliga Slottsparken till grönsaksland och gräsrotprojekt tog tid och vi var många som kämpade. Idag finns facit – ett älskat  och självklart vardagsrum för många Malmöbor.

Men man ska minnas att ursprungligen fanns trädgården enbart som en tanke hos en enda människa. Det visar på kraften i idéer som kommer underifrån, ur verkliga behov, hos verkliga människor.

Som veteran känner jag mig lite som gudmor för andra stadsodlingar – och jag spår dem en ljus framtid. Det  visar inte minst Johanna och Christian Jimenez bok.

”Staden som åkermark – stadsodling i Malmö och New York” kan beställas via alla bokhandlar eller köpas direkt från förlaget Eklundhpaglert Förlag på info@eklundhpaglert.se

 

 

 

 

 

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Lämna ett svar