Ängs-året 2017

Just nu verkar alla längta efter äng! På Fredriksdal i Helsingborg inleddes nyligen Ängs-året 2017. I september samlar Peter Korn världseliten inom modern ängsforskning till ett spännande symposium ”Urban Growth” i Lund. Bland annat kommer James Hitchmough, en av medskaparna bakom Olympic Park i London som har utvecklat en helhetsmetod för ängslika offentliga planteringar. Målet är långblommande, intressanta, miljövänliga och- inte minst – lättskötta planteringar i staden. För egen del berättar jag om liekurser och annat ängs-relaterat i kommande numret av tidningen Kupé. Håll utkik nästa gång du åker tåg!

 

Comments are closed.