Urban Growth 2017

Så väldigt inspirerad efter Urban Growth Conference i Lund – om växternas betydelse i framtidens städer!  2/3 av jordens befolkning är troligen stadsbor år 2030 – men vilken natur omger oss då?  Under tre hela dagar har forskare, landskapsarkitekter och trädgårdsformgivare presenterat nya perspektiv.

Staden är inte motsatsen till natur – bara en annan sort, säger de. Och faktum är att villaområden med trädgårdar ofta innehåller mer biologisk mångfald än regnskogen, det som annars brukar räknas som jordens mest artrika biotop.

Det här är trädgård och hortikultur på riktigt. Som verkligen kan göra skillnad. Och det är något helt annat än veckotidningarnas piffiga rabatter och uteplatser.

Visionen är en ny form av hortikultur, i samverkan med naturen. Som kan möta klimatförändringar, ohälsotal och minskade medel till underhåll genom att härma den vilda floran. ”Perennial Plantings Beyond Nature” mixar växter med olika egenskaper, på samma sätt som naturen gör  – och där behövs varken vattnas eller ogräsbekämpas.

Bland talarna fanns ekologiska frontfigurer som James Hitchmough, professor i hortikulturell ekologi vid universitetet i Sheffield (som bl.a. gjort de väldiga ängsplanteringarna i Londons Olympic Park 2012) och amerikanska landskapsarkitekten Thomas Rainer.

 Men mest inspirerande i fredags var ändå  Carrie Preston, amerikansk trädgårdsformgivare och verksam i Holland sedan 20 år. Även hon talar om naturens plats i staden – men på ett mera andligt plan. För henne är trädgården/parken en relation – och målet är att knyta människan till sin plats. För Carrie Preston blir omvärlden personlig och engagerande när vi deltar i den – inte bara betraktar den.  Hennes trädgårdar uppmuntrar till samverkan och egna val. Om det så bara gäller att flytta en stol några meter, så gör det att platsen till lite mera vår egen. Se bara på Jardin de Luxemburg i Paris – och numera på Manhattan. Och när man tänker på det; vem vill egentligen sitta på en fast parkbänk som inte går att vända eller flytta? Så enkelt kan det också vara!

Ett stort varmt tack till Peter Korn och Julia Andersson från Klinta Trädgård som arrangerat konferensen på eget initiativ och som lockat hit verklig stora och tongivande namn till dessa viktiga samtal.

Läs mer på hemsidan

https://klintaconference.se/ med hela programmet och talarlistan!

#urbangrowth2017 @klintatradgard @peter _korns_garden

 

, , , , , , , , ,

Comments are closed.