En grön skribent och igångsättare

lisaPassion och nyfikenhet är två viktiga ord för mig. Jag har arbetat som journalist i drygt tjugo år, både inom press, radio och TV.

Idag är jag min egen och medverkar regelbundet i de större svenska magasinen och flera dagstidningar med bredare reportage och porträtt.

Jag skriver om det jag tycker om. Trädgård, mat, livsstil och resor är några ämnen.

Botaniken är ett livslångt intresse. Redan som barn lärde jag känna den svenska floran. Examensarbetet på gymnasiet var ett herbarium och under tre i Japan studerade jag Ikebana, ett zen-influerat sätt att se och arrangera växter på.

Jag är också initiativtagare till ett av Sveriges första stadsodlingsprojekt, Slottsträdgården i Malmö – en ekologisk hotspot som fortfarande finns och frodas. Alltjämt dras jag till företeelser som: entreprenörskap, hållbarhet samt alternativa lösningar. Som en naturlig följd har ämnen som odling, råvaror och mat kommit.

Jag är en igångsättare och passar därför bra som projektledare. På Fredriksdal i Helsingborg har jag arrangerat stora utomhus-arrangemang. På Galleri Ariman i Lund har jag ansvarat för en rad utställningar. Se vidare artiklar och bilder under Andra uppdrag

Jag har ett stort nätverk av webb-utvecklare, fotografer, illustratörer och grafiska formgivare. Tack vare ett brett spektrum av kompetenser, kan jag även anlitas för större uppdrag och hela produktioner.

Utbildningar

  • Journalisthögskolan
  • Pedagogik-examen
  • Fil kand i Litteratur- och konstvetenskap samt japanska.

Medlem av SJF, Frilans Syd samt Gröna Pennklubben. Hedersmedlem i Slottsträdgårdens Vänner.

Fotnot: På vissa ställen under ”Uppdrag” omnämns jag som Elisabeth Bergenfeldt. Det var så jag hette innan jag gifte mig