Odling som förenar

Foto: Christian JimenezJournalisten Johanna G. Jimenez  och fotografen Christian Jimenez håller just nu på med ett spännande bokprojekt, ”Staden Som Åkermark: Om stadsodling i New York och Malmö”, som beräknas komma ut senare i höst. Paret har undersökt parallella spår mellan stadsodling i NY och i Malmö – udda kan tyckas, men i båda städerna bubblar det verkligen av odlingsglädje på de mest osannolika ställen.

Vi träffades häromdagen i Slottsträdgården för att tala om de ursprungliga visionerna och tankarna när vi drog igång på Slottsholmen. Det lustiga är att New York, även den gången, fanns med bland inspirationskällorna, så kopplingen finns absolut! Jag var där en hel del på 90-talet och det var fantastiskt att följa Green Guerillas och deras verk på rivningstomter och bakgårdar på Lower East Side. Att ta plats och bruka sin egen stad, verkade självklart för dessa människor.

Man ska för all del inte glömma, att särskilt odlingsprojekten ofta var ett tecken på desperation i de mest utsatta områdena med droger och kriminalitet. Övergivna av myndigheterna var detta ett sätt att hjälpa sitt ”neighbourhood” på egen hand. I Sverige är problematiken snarare den omvända. Här är vi istället överbeskyddade och myndigheterna styr och ställer ÅT oss. Här längtar vi efter att få tillbaka inititativet och att själva få påverka vår närmiljö. Så många håller nu på att ta plats i sin egen stad. Jag tycker att det är otroligt häftigt – och de ska bli spännande att läsa om alla inspirerande initiativ, både ”over there” och i vårt eget Malmö!

, , ,

No comments yet.

Lämna ett svar