Power-koloni

I senaste numret av Koloniträdgården berättar jag om en superspännande koloni! Ett stycke levande historia.

Genom hela 1900-talet löper kolonirörelsen och svensk arbetarhistoria som parallella spår. Men sällan är kopplingen så tydlig som i Cilla och Johans täppa på Citadellets koloniområde i Landskrona. I den lilla kolonistugan har socialister fostrats med Internationalen och politiska debatter sedan 1916. Här skrevs appeller mot Hitler OS i Berlin och här samlades pengar till offren i Ådalen 1931.

Och trädgårdsfesterna… Hör bara! ”Man kastade pil och drog i snöre; vinsterna bestod av olika slags grönsaker eller hoptiggda småsaker. Medlemmarna hade tillverkat en kraftmätare och ett rouletthjul. (…) Man dansade, drack kaffe och hela kolonin var illuminerad av papperslyktor och fotogenljus”

Fast inget av detta var något som Cilla och Johan tänkte på när de tog över som nyblivna kolonister förra året.

Tack till Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona för värdefullt bistånd med forskning och bildmaterial

, , , , , , , ,

Comments are closed.