Tag Archives | volontär

Volontär – javisst!

Volontärarbete känns nytt och spännande för en svensk som vuxit upp under 70-talet i ett land där allt fixades av det allmänna – från vaggan till graven. Att arbeta frivilligt har föraktfullt liknats vid överklassens allmosor och välgörenhetsbasarer. I gengäld skulle de mindre bemedlade stå med mössan i hand och tacka. Det vill vi givetvis […]

Fortsätt läsa 0